THÔNG TIN

Admin: Lê Văn Hóa - Trần Thanh Tùng
Đơn vị công tác: THCS Nguyễn Văn Cừ_Khánh Hòa
Chuyên môn: Lý
Địa chỉ: Thôn 1_Ninh Sơn_Ninh Hòa
Liên hệ Email: tttung.ly.c2nvcu.nh@khanhhoa.edu.vn
ĐT: 01688523601
Chỉ đạo ND ĐT: 0985972831
Phương châm: Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy - Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Website liên kết

XEM ĐIỂM TRỰC TUYẾN

Xem KẾT QUẢ HKI- năm học 2010-2011
Xem KẾT QUẢ HSG năm học 2010-2011
Xem KẾT QUẢ THCS TOÀN THỊ XÃ

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

DƯ BÁO THỜI TIẾT


Click for Nha Trang, Viet Nam Forecast

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Hello_To_Myself__Yeeun.mp3 DSCN03121.jpg DSCN0356.jpg DSCN0349.jpg DSCN0334.jpg DSCN0335.jpg DSCN0332.jpg DSCN03261.jpg DSCN0325.jpg DSCN0321.jpg DSCN0328.jpg DSCN0318.jpg DSCN0234.jpg DSCN0225.jpg 32tIMG_1322.jpg Hoa_nang_buc_giang__Quoc_Thanh_NCT_71633882140909073750.mp3 DSCN0027_copy.jpg AnhLy.jpg IMG_0755.jpg LangDangChieuDongHaNoiMyLinhNhac8com.mp3

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  NHẠC MP3

  TRUYỆN CƯỜI

  DANH NGÔN SONG NGỮ ANH-VIỆT

  ỨNG DỤNG ONLINE

  TRA TỪ ĐIẺN ANH -VIỆT

  Nhap tu can tra:

  NỘI DUNG KIỂM TRA CỦA UBKT CÔNG ĐOÀN

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Thanh Tùng
  Ngày gửi: 13h:05' 14-12-2010
  Dung lượng: 32.5 KB
  Số lượt tải: 388
  Số lượt thích: 0 người
  CĐGD HUYỆN NINH HÒA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM UỶ BAN KIỂM TRA Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  Số ……/ UBKT CĐGD -------------------------------------
  Ninh Hòa ,ngày 4 tháng 11 năm 2010.

  NỘI DUNG KIỂM TRA CỦA UBKT CÔNG ĐOÀN
  C
  ăn cứ vào chức năng quyền hạn và nhiệm vụ của UBKT được quy định trong điều lệ công đoàn Việt Nam .UBKT công đoàn giáo dục hướng dẫn và thống nhất với công đoà cơ sở các nội dung kiểm tra đồng cấp như sau :
  I .KIỂM TRA VIỆC CHẤP HÀNH ĐIỀU LỆ CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM :
  Kiểm tra nề nếp sinh hoạt ,họp lệ kỳ ...thông qua các biên bản họp của BCH ( đảm bảo đúng tỷ lệ có ít nhất 2/3 thành viên BCH tham dự ) biên bản họp CĐCS, họp tổ công đoàn theo qui định .
  Đại hội tổ công đoàn và ra quyết đinh công nhận kịp thời ..
  Việc tuyên truyền , phát triển đoàn viên (nếu có ), thủ tục kết nạp đúng qui định của điều lệ ( đơn xin ,phiếu đoàn viên , quyết định ,lễ kết nạp ….) .
  Việc cấp phát , quản lý ,sử dụng thẻ đoàn viên .
  Kiểm tra thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt – hoạt động công đoàn .
  Kiểm tra việc thực hiện những thay đổi bổ sung của điều lệ kịp thời .
  Xây dựng , thực hiện qui chế hoạt động của BCH và qui chế phối hợp với BGH .
  II .KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CHỈ THỊ CỦA CÔNG ĐOÀN :
  Việc thực hiện các chủ trương của công đoàn cấp trên tại cơ sở .( qua biên bản và kế hoach hoạt động của BCH ).
  Việc chấp hành các nhiệm vụ được phân công .
  Việc giữgìn phẩm chất đạo đức lối sống và sự đoàn kết thống nhất nội bộ .,sự giúp đỡ lẫn nhau trong sinh hoạt và công tác .
  III . KIỂM TRA VIỆC QUẢN LÝ TÀI CHÁNH TÀI SẢN CÔNG ĐOÀN :
  Thiết lập hồ sơ qủa n lý tài chánh công đoàn .
  Việc thực hiện chế độ của nhà nước đối với CBGV.
  Kiểm tra hồ sơ thu chi công đoàn phí .Thu công đoàn phí đúng qui định .chú ý việc cập nhật ,thu kịp thời theo tổng tiền lương ., đối chiếu với sổ lương của đơn vị .
  Chi CĐP đúng đối tượng ,đúng định mức ,đúng tỷ lệ …..
  Kiềm tra việc thiết lập các loại sổ quản lý và xây dựng quy chế hoạt động của các loại quỹ do công đoàn cơ sở phát động ( tương trợ , tiết kiệm du lịch , bảo trợ trẻ em…)
  Kiểm tra việc công khai tài chánh kịp thời hàng tháng ,quí ,năm ….
  Thiết lập sổ quản lý tài sản , cập nhật thống kê kịp thời ….Quản lý ,sử dụng đúng mục đích .
  IV .GIẢI QUYẾT CÁC KHIẾU NẠI – TỐ CÁO THUỘC THẨM QUYỀN CỦA CÔNG ĐOÀN
  Theo dõi tình hình tư tưởng cuả CBĐV .
  Việc tham gia giải quyết - phối hợp giải quyết các vụ việc tại cơ sở ( nếu có)
  V . CÁC QUI ĐỊNH VÀ HỒ SƠ KIỂM TRA :
  * UBKT hoạt động phải có qui chế ( đối với đơn vị có UBKT ) , kế hoạch hoạt động năm học , kế hoạch hoạt động quí ,biên bản và báo cáo sơ tổng kết định kỳ .
  Thực hiện sổ hoạt động của UBKT ( ghi qui chế , kế hoạch năm -quí , biên bản họp ,biên bản kiểm tra đồng cấp , báo cáo sơ – tổng kết UBKT…
  Hồ sơ phục vụ cho công tác kiểm tra gồm có :
  Sổ biên bản họp BCH , CĐCS,kế hoạch BCH …
  Tât cả các loại sổ quản lý tài chánh – tài sản công đoàn .
  Các chứng từ thu- chi theo qui định .
  Hồ sơ tổ chức : tất cả các quyết định có liên quan …
  Quy chế làm việc của BCH và quy chế phối hợp với BGH
  * Ngoài các nội dung ,yêu cầu trên ,CĐCS cần phải cung cấp những thông tin ,số liệu cần thiết để phục vụ cho công tác kiểm tra của UBKT .
  UỶ BAN KIỂM TRA CĐGD HUYỆN NINH HÒA
   
  Gửi ý kiến